Skjutdagar 2023

Nedan finns en lista över våra skjutdagar och skjutledare 2023 samt datum för våra klubbmästerskap och övriga tävlingar. Lag DM Västergötland Nordisk Trap 2023-05-27 har tillkommit.

Skjutledare och tävlingar 2023.pdf
OBS! Ny tid för dig som är skjutledare på lördagar, den nya tiden som skjutbanan skall hållas öppen för träning är kl. 10:00 – 15:00.
Ändringen gjord för att få längre träningstid och därmed sprida ut skyttarna som vill träna.
Är du uppsatt som skjutledare och får förhinder, tänk på att kalla in någon annan i klubben så det inte saknas skjutledare.