Äggskjutning

Resultat från äggskjutning lördag den 8 april 2023.
Omfattning 25 skott Nationell Skeet och 25 skott Nordisk Trap.