Arkiv-Info Götene Trapen

Götene Sportskytteklubb kom under år 1999 på idén att börja med en tävling i Nordisk Trap som enligt tradition skulle arrangeras första lördagen i september varje år.
Namnet på tävlingen blev Götene Trapen och har nu arrangerats i ganska många år, till en början var det 15 – 20 deltagare men på senare tid har vi fått begränsa antalet startande till max 50 skyttar för att hinna bli klara i tid.