Äggskjutning

Resultat från äggskjutning lördag den 16 april 2022.
Omfattning 25 skott Nationell Skeet och 25 skott Nordisk Trap.