Äggskjutning

Resultat från äggskjutning lördag den 11 april 2020.
Omfattning 25 skott Nationell Skeet och 25 skott Nordisk Trap.