Äggskjutning

Resultat från äggskjutning lördag den 20 april 2019.
Omfattning 25 skott Nationell Skeet och 25 skott Nordisk Trap.