Äggskjutning

Resultat från äggskjutning lördag den 3 april 2021.
Omfattning 25 skott Nationell Skeet och 25 skott Nordisk Trap.