Äggskjutning

Resultat från äggskjutning lördag den 31 mars 2018.
Omfattning 25 skott Nationell Skeet och 25 skott Nordisk Trap.