KM Lerduvestigen 2024

Resultat från KM-Lerduvestig lördag den 20 april 2024.
Omfattning 24 duvor.