Prishöjning på duvor och skott

På grund av prishöjningar på lerduvor och skott så har styrelsen beslutat om en prishöjning för klubbmedlemmar och skytt som inte är medlem i Götene Sportskytteklubb.
Pris på duvor/serie (25 duvor)
– Klubbmedlem betalar 40 kr/serie
– Icke klubbmedlem betalar 50 kr/serie

Pris på skott/pkt (25 skott)
– Klubbmedlem betalar 80 kr
– Icke klubbmedlem betalar 85 kr

De nya priserna gäller från 2023-03-25

Similar Posts