Prishöjning på duvor och skott

På grund av prishöjningar på lerduvor och skott så har styrelsen beslutat om en prishöjning för medlemmar och skytt som inte är medlem i Götene Sportskytteklubb.
Pris på duvor/serie (25duvor)
– Medlem betalar 35 kr/serie
– Icke klubbmedlem 45 kr/serie

Pris på skott/pkt (25 skott)
– Medlem betalar 65 kr
– Icke klubbmedlem 70 kr

De nya priserna gäller från 2022-04-25

Similar Posts